Galéria

NAŠE PROJEKTY

Oprava komunikácií Stará Košická, Záhradná, a Čaksová

Nižný Klatov

Odvodnenie základov bytového domu Prešov

Prešov

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry prostredníctvom realizácie výstavby a rekonštrukcie pozemných komunikácií v obci Skároš.

Skároš

Modernizácia cestnej infraštruktúry – Stavebné práce na úseku číslo 4 na objekte 101-02-02

Spišské Vlachy

OSTATNÉ NAŠE PROJEKTY

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI