Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji – Stavebné práce na úseku číslo 4 na objekte 101-02-02 - Spišské Vlachy