Oprava komunikácií Stará Košická, Záhradná, a Čaksová, Nižný Klatov