O FIRMEDobudovanie základnej technickej infraštruktúry prostredníctvom realizácie výstavby a rekonštrukcie pozemných komunikácií v obci - Skároš